Kontakt


Studia z Kognitywistyki i Filozofii Umysłu

Instytut Psychologii UAM
ul. Szamarzewskiego 89a
60-568 Poznań
pok. 97

e-mail: skfu@amu.edu.pl