Tom 5/Numer 1 (2011)


ISSN 2082-7083


Pobierz cały tom jako plik PDF (1,6 MB)
Spis treści:
Język — narzędzie umysłu (red. numeru Joanna Szwabe)
Język i umysł we współczesnej pragmatyce

  • KATARZYNA BROMBEREK-DYZMAN, Język emocji a język ironii w pragmatyce eksperymentalnej.   s. 5
  • KONRAD JUSZCZYK, Multimodalny model mentalny znaczeń w instrukcyjnych aktach dialogowych.   s. 39
  • MARIA H. GOLKA, Logiczne dzieci czy dziecinna logika? Pragmatyka teoretyczna a pragmatyka eksperymentalna na przykładzie badań nad rozwojem implikatur skalarnych.   s. 59
  • JADWIGA WIERTLEWSKA-BIELARZ, Zastosowanie pojęcia narzędzia do analiz języka. Język jako narzędzie zradykalizowane.   s. 71

Wywiad

  • Rozmowa z Melvynem Goodalem przeprowadzona przez Piotra Przybysza i Joannę Szwabe, Czy można widzieć i nie być tego świadomym?.   s. 85